nusitaikymas

nusitaikymas
nusitaikymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Valdomųjų naikinimo priemonių (raketų, torpedų, sviedinių ir kt.) judėjimo automatinio valdymo būdas – jų vidinės sistemos pačios kreipia NP į taikinį. Taikyti naudojama taikinio skleidžiama arba atspindima energija. Pagal pirminį energijos šaltinį nusitaikymas būna trejopas: aktyvusis, pusiau aktyvus ir pasyvusis. atitikmenys: angl. homing guidance rus. самонаведение ryšiai: dar žiūrėknusitaikančioji galvutė

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • nusitaikymas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. homing control; self homing; self guidance vok. Selbstlenkung, f rus. самонаведение, n pranc. autoguidage, m …   Automatikos terminų žodynas

  • nusitaikymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikymas, kai raketos sistema pati nukreipia ją į taikinį pagal tam tikrus taikinio požymius. atitikmenys: angl. homing guidance pranc. guidage de collision ryšiai: dar žiūrėk – aktyvusis automatinis taikymas… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nusitaikymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikymo būdas, kuriuo judrioji priemonė nukreipiama ar nusikreipia pati į pirminį arba atspindėtos energijos šaltinį, arba į tam tikrą tašką. atitikmenys: angl. homing pranc. processus de ralliement …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nusitaikymas į trukdytuvą — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. jamming homing vok. Selbstansteuerung auf den Störsender, f; Selbstlenkung auf den Störsender, f rus. самонаведение на передатчик помех, n pranc. autoguidage vers le brouilleur, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • aktyvusis nusitaikymas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. active homing; active self guidance vok. aktive Selbstlenkung, f rus. активное самонаведение, n pranc. autoguidage actif, m …   Automatikos terminų žodynas

  • lazerinis nusitaikymas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. laser homing vok. Laserzielsuchen, n rus. лазерное самонаведение, n pranc. autoguidage laser, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • radarinis nusitaikymas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. radar homing vok. Radarselbstlenkung, f; Radarzielsuchen, n rus. радиолокационное самонаведение, n pranc. autoguidage radar, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • pasyvusis nusitaikymas — statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. passive homing vok. passives Zielsuchen, n rus. пассивное самонаведение, n pranc. autoguidage indirect, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • aktyvusis nusitaikymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Automatinio taikymo sistema, kurioje pirminis energijos šaltinis (radijo siųstuvas, elektroakustinis keitiklis, lazeris ir kt.) įrengtas VNP (pats spinduliuoja taikinio kryptimi energiją ir pagal nuo taikinio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • pasyvusis nusitaikymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikymo sistema, kurioje VNP bangų imtuvas reaguoja į taikinio spinduliuotę. Pirminę energiją (šviesą, šilumą, garsą, radijo bangas) spinduliuoja taikinys, ją priima VNP ir pagal tai koreguoja judėjimą. Šio… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”